Artı Altı Güvenlik Mimarisi

PERSONELLİ GÜVENLİK

 • Giriş ve Nokta Kontrolü,
 • Devriye,
 • Kapalı ve Açık Alan Güvenliği,
 • Devriyelerin Online Kontrolü,
 • Kurulu Sistemlerin Takip ve Kontrolü

KAMERA SİSTEMLERİ

 • IP Kamera Sistemleri,
 • Termal Kamera Sistemleri,
 • Kablosuz Kamera Sistemleri,
 • Endüstriyel Proses Kameraları,
 • Video Analiz Sistemleri

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

 • Acil anons ve Genel Seslendirme Sistemleri,
 • Toplantı ve Konferans Ses Sistemleri,
 • Projeksiyon, Endüstriyel Monitörler ve Çevre birimleri

PLAKA TANIMA ARAÇALTI KONTROL SİSTEMLERİ

 • Otopark Çözümleri,
 • Otoyol ve Hız Tespit Sistemleri,
 • Kantar Otomasyon Sistemleri,

ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

 • Akustik Kablolu Sistemler,
 • Fiber Kablolu Sistemler,
 • GYRO Sistemler,
 • RF/Lazer Sensör ve Radar Sistemleri

YANGIN

 • Algılama Sistemleri,
 • Gazlı Söndürme Sistemleri,
 • Sulu Söndürme Sistemleri,
 • Pasif Yangın Durdurucular,
 • Yangın Perdeleri

GEÇİŞ KONTROL TEKNOLOJİLERİ

 • Kartlı geçiş sistemleri,
 • Yüz, iris, parmak izi tanıma sistemleri,
 • Turnike, bariyer ve yol kesiciler (road blocker)
 • Narkotik ve Bomba Dedektörleri,
 • X-Ray Cihazı ve Metal Kapı Dedektörü,

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE RİSK ANALİZİ

 • Güvenlik Etüdü,
 • Risk Analizi,
 • Çözüm Önerileri,
 • Maliyet Analizleri
 • Güvenlik Mimarisinin Tasarımı
Mevcut Güvenlik Sistem ve hizmetlerinin iş ortaklarımız adına denetimi ve raporlanması

RFID ÇÖZÜMLERİ

Açık ve kapalı alanda;
 • Ekipman Takibi,
 • Demirbaş Stok Takibi,
 • İş Makinesi Takibi,
 • İSG Kapsamında Personel Takibi
 • Çeşitli sektörlerde otomatik tanıma, ısı, gaz gibi veri toplama ve değerlendirme,
 • Web Tabanlı Harita Üzerinde Gerçek Zamanlı İzleme.

VIP GÜVENLİK

Süreli veya Sürekli Yakın Koruma Hizmetleri Etkin koruma ve güvenlik faaliyeti için ekipler;

 • İyi Eğitimli, Uzman,
 • Hızlı Değişime Ayak Uydurabilen
 • Son Teknolojik İmkanlara Sahip

NEDEN ARTIALTI GÜVENLİK SİSTEMLERİ?

 • Size Özel Güvenlik Mimarisini Oluşturur

  Artıaltı Güvenlik Sistemleri, değişen güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik sistematik bir Güvenlik Mimarisi oluşturur. Güvenlik Mimarisi projelerin gerekliliklerine göre maliyet ve risk optimizasyonunu gözeten entegre güvenlik çözümlerinden oluşur. Dolayısıyla güvenliğiniz için gereken çözümler artı yük yaratmadan sağlanmış olur.

 • Tüm Hizmet Süreçlerini Proaktif Olarak Yönetir

  Artıaltı Güvenlik Sistemleri için güvenlikte en önemli nokta, güvenlik riskinin gerçekleşmesine neden olacak bir güvenlik açığının oluşmamasıdır. Bu doğrultuda; güvenlik riskinin gerçeğe dönüşmemesi için hizmet süreçlerimiz ve projedeki fiziki değişiklikler denetim ve kontrol mekanizmalarımızla sürekli ve gerçek zamanlı olarak izlenmekte, alınması gerekli olan önlemler alınmakta ve artı çözüm önerileri proaktif bir yaklaşımla sizlerle paylaşılmaktadır.

 • Uzman ve Tecrübeli Kadroyla Çalışır

  Artıaltı Güvenlik Sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Birimleri ve Personelli / Elektronik Güvenlik Sektöründe üst düzey yönetici pozisyonlarında görev yapmış konularında uzman profesyonellerin yönetimindeki eğitimli personel kadrosuyla artı güven oluşturur.

 • İnovatif Teknolojik Çözümler Geliştirir

  Artıaltı Güvenlik Sistemleri yenilikçi ve gelişime açık yapısıyla teknolojik gelişmeleri sürekli ve yakından takip eder ve yeni çözümleri hizmet süreçlerine dahil ederek iş ortaklarına artı katma değer yaratır

 • Denetim, Kontrol ve Raporlamalarla İş Ortakalarını Sürekli Bilgilendirir

  Artıaltı Güvenlik Sistemleri için, başarılı bir iş/hizmet modelinin olmazsa olmazı denetim, kontrol ve raporlama süreçleridir. İş ortaklarına sunulan hizmetler 7/24 esasıyla kontrol edilmekte, haberli ve habersiz olarak ayrı ve bağımsız bir birim tarafından denetlenmekte ve sonuçlar şeffaf bir şekilde tüm paydaşlara sunularak artı bir kontrol mekanizması yaratır.

 • İş Ortaklarına Zaman Yaratır

  Artıaltı Güvenlik Sistemleri çalışma prensipleri sayesinde, güvenlik ihitiyaçları tam ve eksiksiz olarak karşılanan iş ortaklarının ana faaliyet konusuna odaklanmasına yönelik artı zaman yaratır.


İnsan Kaynakları

ARTIALTI Güvenlik Sistemleri A.Ş. insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal ve mesleki yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak ve bu doğrultuda doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
 • Yeni pozisyonlar için öncelikle Şirket içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
 • Çalışanlara her konuda fırsat eşitliği yaratmak,
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Personelin performanslarını, kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak şekilde objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
 • Açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikalarımızı düzenli bir şekilde gözden geçirerek geliştirmek ve güncellemektir.

Bize Ulaşın


Mustafa Kemal Mh. 2124 Cd. 22/1 Çankaya - ANKARA

Tel. +90 312 287 27 84
Faks +90 312 285 31 93

Copyright © Artialti 2017