Artı Altı Güvenlik Mimarisi

KAMERA SİSTEMLERİ

 • IP Kamera Sistemleri,
 • Termal Kamera Sistemleri,
 • Kablosuz Kamera Sistemleri,
 • Endüstriyel Proses Kameraları,
 • Video Analiz Sistemleri

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

 • Acil anons ve Genel Seslendirme Sistemleri,
 • Toplantı ve Konferans Ses Sistemleri,
 • Projeksiyon, Endüstriyel Monitörler ve Çevre birimleri

PLAKA TANIMA ARAÇALTI KONTROL SİSTEMLERİ

 • Otopark Çözümleri,
 • Otoyol ve Hız Tespit Sistemleri,
 • Kantar Otomasyon Sistemleri,
 • Bariyer Sistemleri,

ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

 • Akustik Kablolu Sistemler,
 • Fiber Kablolu Sistemler,
 • GYRO Sistemler,
 • RF/Lazer Sensör ve Radar Sistemleri

YANGIN

 • Algılama Sistemleri,
 • Gazlı Söndürme Sistemleri,
 • Sulu Söndürme Sistemleri,
 • Pasif Yangın Durdurucular,
 • Yangın Perdeleri

GEÇİŞ KONTROL TEKNOLOJİLERİ

 • Kartlı geçiş sistemleri,
 • Yüz, iris, parmak izi tanıma sistemleri,
 • Turnike, bariyer ve yol kesiciler (road blocker)
 • Narkotik ve Bomba Dedektörleri,
 • X-Ray Cihazı ve Metal Kapı Dedektörü,

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE RİSK ANALİZİ

 • Güvenlik Etüdü,
 • Risk Analizi,
 • Çözüm Önerileri,
 • Maliyet Analizleri
 • Güvenlik Mimarisinin Tasarımı
Mevcut Güvenlik Sistem ve hizmetlerinin iş ortaklarımız adına denetimi ve raporlanması

RFID ÇÖZÜMLERİ

Açık ve kapalı alanda;
 • Ekipman Takibi,
 • Demirbaş Stok Takibi,
 • İş Makinesi Takibi,
 • İSG Kapsamında Personel Takibi
 • Çeşitli sektörlerde otomatik tanıma, ısı, gaz gibi veri toplama ve değerlendirme,
 • Web Tabanlı Harita Üzerinde Gerçek Zamanlı İzleme.
<

NEDEN ARTIALTI GÜVENLİK SİSTEMLERİ?


İnsan Kaynakları

ARTIALTI Güvenlik Sistemleri A.Ş. insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal ve mesleki yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikamız

 • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak ve bu doğrultuda doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
 • Yeni pozisyonlar için öncelikle Şirket içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,
 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
 • Çalışanlara her konuda fırsat eşitliği yaratmak,
 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
 • Görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
 • Personelin performanslarını, kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak şekilde objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,
 • Açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikalarımızı düzenli bir şekilde gözden geçirerek geliştirmek ve güncellemektir.

Bize Ulaşın


Mustafa Kemal Mh. 2140 Cd. Gökçen Life Plaza. A Blok No:2 Çankaya - ANKARA

Tel. +90 312 287 27 84
Faks +90 312 285 31 93